Ważne informacje i porady

Zgon osoby bliskiej

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu zostaniemy o tym fakcie poinformowani. Odbierzemy osobę zmarłą tego samego dnia i przewieziemy w miejsce, gdzie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej. Jeśli zgon nastąpił w domu, należy wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał kartę zgonu. Następnie prosimy o kontakt z naszym Zakładem Pogrzebowym pod numerem tel. 1 / 24h. Osoby zmarłe w wyniku wypadku, lub też w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora, zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do najbliższego prosektorium a następnie do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacanie tego przewozu należy do zadań gminy, przewoźnicy ci nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodzin osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej, gdyż są opłacani przez daną gminę, nie mają także uprawnień do informowania rodziny o zgonie danej osoby. W tym przypadku tak samo jak w innych, wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do Państwa. Jeśli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług naszego Zakładu Pogrzebowego, wystarczy poinformować nas telefonicznie (tel. 1 / 24h), wówczas zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

Finansowanie organizacji pogrzebu

Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota zasiłku wystarcza, by zorganizować przyzwoitą uroczystość pogrzebową. Od 1 marca 2011 roku wynosi 4000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty niezbędne do prowadzenia spraw związanych ze śmiercią osoby

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (w Urzędzie Stanu Cywilnego):

1. karta zgonu wystawiona przez lekarza
2. dowód osobisty osoby zmarłej
3. dowód osobisty współmałżonka (jeżeli współmałżonek żyje) lub bliskiej osoby, która składa wniosek o wyrejestrowanie osoby zmarłej

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS (poprzez na Zakład Pogrzebowy):

1. akt zgonu
2. egitymacja emeryta - rencisty
3. fakturę za trumnę (urnę) i usługę pogrzebową (wystawiany przez Zakład Pogrzebowy)
4. fakturę za usługę grabarską

Przepisy ZUS

Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje odnośnie zasiłku pogrzebowego ZUS (jako link http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=439 )

Copyright 2012 © Całodobowy Zakład Pogrzebowy

MPGKiM Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie

Wykonanie Webpro Sp. z o.o.